Nachtverpleging

Nachtverpleging thuis

en zorgcoaching in de wijk

Vanaf 1 september 2010 startte VZW Thuiszorg Integra met een uniek project. Kwetsbare 60-plussers kunnen namelijk beroep doen op nachtverpleging thuis. Het opzet van dit project is vooral het vermijden of uitstellen van een opname in een woonzorgcentrum.

 

Heel wat ouderen doen al een beroep op diensten van de thuiszorg overdag, maar ‘s nachts ervaren zij vaak een tekort aan ondersteuning. Soms wordt het thuis wonen dan te snel opgegeven omdat het niet meer haalbaar is voor de mantelzorgers of omdat de situatie niet meer veilig is.

Met dit unieke project “nachtverpleging thuis” wordt deze ondersteuning gedurende de nacht aangeboden. Tussen 22u ‘s avonds en 6u ‘s ochtends staan professionele verpleegkundigen in Kortrijk hiervoor ter beschikking. De thuiszorg overdag kan verder gebeuren door de vertrouwde diensten.

 

De cliënt of zijn mantelzorger kan beroep doen op een verpleegkundige zowel in een crisissituatie (vb. een noodoproep na een val, sterke onrust bij een oudere met dementie, Palliatieve zorgverlening,…) als voor een geplande zorg. De oproepen gebeuren door middel van een noodoproepnummer.

 

Vanaf 1 september 2014 wordt de nachtverpleging uitgebreid door de aanstelling van 3 zorgcoaches voor de wijk Kortrijk Centrum.

Deze zorgcoaches staan in voor het beantwoorden van alle vragen rond zorg en bieden ondersteuning waar nodig. Daarnaast kijken zij of er nood is aan een betere afstemming tussen de zorgverleners en mantelzorgers die aan huis komen. Indien nodig brengen zij de cliënt en de verwante diensten samen om duidelijke afspraken te maken rond de zorg.

 

De zorgcoaches hebben een goed zicht op de sociale kaart van Kortrijk en maken u hierin graag verder wegwijs.

Wenst u meer info, aarzel dan niet contact op te nemen

via het nummer 0472 690 411 of stuur een mail naar zorgcoachkortrijk@gvo.be

 

 

Dit project gebeurt in samenwerking met volgende partners:

8500 Kortrijk - 8501 Marke