Home

Missie


De Vereniging heeft tot doel als thuiszorgactor op een professionele en deskundige manier hulp- en dienstverlening ten huize van de hulpvrager te verlenen.

Voorgenoemde hulp- en dienstverlening omvat minimaal zorgbemiddeling en thuisverpleging, mogelijks aangevuld met kinésitherapie, ergotherapie, logopedie en andere thuiszorgdiensten en/of thuiszorgondersteunende diensten.

In het kader van de zorgbemiddelingsopdracht kunnen samenwerkingsverbanden afgesloten worden met relevante thuiszorgdiensten en/of thuiszorgondersteunende diensten.

Zij zal zich hierbij steeds houden aan de principes van de Christelijke levensbeschouwing.